UE inițiază un sistem de conectivitate prin satelit și stimulează acțiunile privind managementul traficului spațial, pentru o Europă mai digitală și rezilientă

Satelit. FOTO Alexas Fotos

Uniunea Europeană acționează în conformitate cu ambițiile sale în domeniul spațiului prin prezentarea a două inițiative – o propunere de regulament privind o conectivitate securizată bazată pe spațiu și o comunicare comună referitoare la o abordare a UE privind managementul traficului spațial (STM). Tehnologia spațială este esențială pentru a ne facilita viața de zi cu zi, contribuind la un viitor mai digital, mai verde și mai rezilient pentru planeta noastră. Întrucât UE este o putere spațială importantă, Programul spațial al UE oferă deja date și servicii valoroase pentru o gamă largă de aplicații zilnice, de la transporturi, agricultură și răspunsul la situații de criză până la combaterea schimbărilor climatice, pentru a menționa doar câteva.

Cu toate acestea, din cauza noilor provocări și a creșterii concurenței la nivel internațional, politica spațială a UE trebuie să evolueze în mod constant și să se adapteze dacă dorim să beneficiem în continuare în mod liber de avantajele pe care le oferă spațiul. Inițiativele prezentate astăzi vor contribui la garantarea eficienței și a securității activelor noastre actuale, dezvoltând în același timp tehnologia spațială europeană de vârf în beneficiul cetățenilor și al economiei noastre.

Conectivitatea securizată bazată pe spațiu

În lumea digitală de astăzi, conectivitatea bazată pe spațiu este un activ strategic pentru reziliența UE. Ea face posibile puterea noastră economică, rolul nostru de lider în domeniul digital și suveranitatea noastră tehnologică, precum și competitivitatea noastră și progresul nostru societal. Conectivitatea securizată a devenit un bun public pentru guvernele și pentru cetățenii europeni. Prin urmare, Comisia prezintă un plan ambițios privind un sistem securizat de comunicații bazat pe spațiu al UE, care:

va asigura disponibilitatea pe termen lung a unui acces neîntrerupt, la nivel mondial, la servicii de comunicații prin satelit care să fie securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor. El va sprijini protecția infrastructurilor critice, supravegherea, acțiunile externe, gestionarea crizelor și aplicațiile care sunt esențiale pentru economia, securitatea și apărarea statelor membre;

va permite furnizarea de către sectorul privat a unor servicii comerciale care să permită accesul la conexiuni avansate, fiabile și rapide pentru toți cetățenii și pentru toate întreprinderile din întreaga Europă, inclusiv în „zonele moarte” de comunicații, asigurând coeziunea la nivelul statelor membre. Acesta este unul dintre obiectivele deceniului digital propus pentru 2030. De asemenea, sistemul va oferi conectivitate în zonele geografice de interes strategic, de exemplu Africa și regiunea arctică, în cadrul strategiei „Global Gateway” a UE.

Atât nevoile utilizatorilor guvernamentali, cât și soluțiile de comunicare prin satelit se află într-o rapidă schimbare. Sistemul securizat de comunicații bazat pe spațiu al UE urmărește să răspundă acestor nevoi tot mai mari și în continuă evoluție și va include, de asemenea, cele mai recente tehnologii de comunicații cuantice pentru criptare securizată. El se va baza pe dezvoltarea de tehnologii inovatoare și disruptive și pe valorificarea ecosistemului „noului spațiu”.

Costul total este estimat la 6 miliarde EUR. Contribuția Uniunii la program în perioada 2022-2027 este de 2,4 miliarde EUR în prețuri curente. Finanțarea va proveni din diferite surse ale sectorului public [bugetul UE, statele membre, contribuțiile Agenției Spațiale Europene (ESA)] și din investiții din sectorul privat.

Această inițiativă va stimula și mai mult competitivitatea ecosistemului spațial al UE, întrucât dezvoltarea unei noi infrastructuri ar oferi o valoare adăugată brută de 17-24 miliarde EUR și va conduce la crearea de locuri de muncă suplimentare în industria spațială a UE, cu efecte de propagare pozitive suplimentare asupra economiei prin sectoarele din aval care utilizează serviciile de conectivitate inovatoare. Și cetățenii ar beneficia de avantajele tehnologice, de fiabilitatea și de performanța operațională a acestor servicii de comunicații prin satelit care asigură conexiuni de internet de mare viteză în întreaga UE.

Managementul traficului spațial

Având în vedere creșterea exponențială a numărului de sateliți de pe orbită ca urmare a noilor evoluții din domeniul lansatoarelor reutilizabile, al sateliților de mici dimensiuni și al inițiativelor private în spațiu, reziliența și siguranța activelor spațiale ale UE și ale statelor membre se confruntă cu riscuri serioase. Este esențial să se protejeze viabilitatea pe termen lung a activităților spațiale prin asigurarea faptului că spațiul rămâne un mediu sigur, securizat și sustenabil. Acest lucru face ca managementul traficului spațial să fie o chestiune prioritară de politică publică, impunând ca UE să acționeze acum, în mod colectiv și la nivel multilateral, dacă dorim să asigurăm o utilizare sigură, securizată și sustenabilă a spațiului pentru generațiile viitoare.

În acest context, comunicarea comună stabilește o abordare a UE privind managementul traficului spațial. Scopul este de a dezvolta inițiative concrete, inclusiv operațiuni și legislație, pentru a promova utilizarea spațiului în condiții de siguranță, de securitate și de sustenabilitate, menținând în același timp autonomia strategică a UE și competitivitatea industriei din UE.

Abordarea UE se axează pe patru elemente:

  • evaluarea cerințelor și a impacturilor civile și militare ale STM pentru UE;
  • consolidarea capacității noastre tehnologice de identificare și de urmărire a vehiculelor spațiale și a deșeurilor spațiale;
  • instituirea cadrului normativ și legislativ adecvat;
  • crearea unor parteneriate internaționale privind STM și colaborarea la nivel multilateral.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*