Ministerul Finanțelor sprijină implementarea proiectelor decontate din fonduri europene. A fost aprobat mecanismul prin care primăriile să poată acoperi cofinanțările

Ministerul Finanțelor. FOTO Ministerul Finanțelor

Guvernul României a aprobat proiectul de act normativ propus de MF pentru ca unitãțile administrativ-teritoriale (UAT-uri) sã poatã solicita, în cursul anului 2024, pânã cel târziu 30 septembrie, contractarea de împrumuturi de la Trezoreria Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei.
Prin contractarea acestor împrumuturi se asigurã cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeanã, finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor și sumele necesare implementãrii proiectelor finanțate prin PNRR, aflate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract.

„Ceea ce mulți nu înțeleg este cã, atunci când implementezi un proiect din bani europeni, trebuie sã asiguri o parte de prefinanțare sau cofinanțare din buzunarul tãu. Pentru a sprijini unitãțile administrativ-teritoriale sã termine proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv cele care beneficiazã de fonduri prin PNRR, precum și pentru creșterea absorbției fondurilor europene, am identificat mecanismul de împrumuturi din veniturile din privatizare. De asemenea, le vom permite sã poatã efectua trageri din finanþãrile rambursabile contractate sau care urmeazã a fi contractate. Ne asigurãm astfel cã primarii nu rãmân cu proiecte blocate și cã nu ajungem la dezangajarea sumelor alocate de cãtre Comisia Europeanã, pe care ar însemna sã le suportãm din bugetul de stat”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Dobânda aferentã creditului este ROBOR la 3 luni comunicatã de Banca Naþionalã a României în ultima zi lucrãtoare a lunii anterioare autorizãrii împrumutului, la care se adaugã o marjã în funcþie de scadenþa împrumuturilor, rata dobânzii rezultatã rãmâne fixã pe toatã durata de derulare a împrumutului.
Marja este 1 punct procentual pentru scadenþe de pânã la 3 ani, inclusiv, și 1,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv.
Perioada de rambursare este între 1-5 ani, cu posibilitatea rambursãrii anticipate, parțial sau integral, iar valoarea maximã ce poate fi autorizatã este nelimitatã în cazul comunelor și orașelor, 10 milioane lei pentru municipii și 25 milioane lei pentru județe.
De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune ca unitãțile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sã poatã efectua trageri din finanțãrile rambursabile contractate sau care urmeazã a fi contractate în limita sumei de 4,5 miliarde lei, fațã de suma de 3 miliarde lei aprobatã prin Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024.

Eficiențã pentru reprezentarea în litigiile internaționale

Totodatã, se modificã Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiþii și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale, astfel încât aceasta sã fie aplicabilã situațiilor în care Ministerul Finanțelor selecteazã avocați în mod transparent și competitiv, într-o manierã preventivã și fãrã presiunea timpului, și încheie acorduri-cadru. Ulterior, dacã apar litigii internaționale pentru care selecția avocaților este deja finalizatã, se acordã mandatul de reprezentare aferent cãtre una dintre societãțile de avocaturã selectate.
În plus, în cazul celorlalte situații punctuale care impun o reacție rapidã, în temeiul unei analize punctuale de oportunitate, Ministerul Finanțelor va putea selecta avocați pe baza unei proceduri proprii de selecție aprobate de conducãtorul instituției.
Mãsura este adoptatã pentru a evita risc de depãșire a termenelor legale aplicabile pentru introducerea unor acțiuni sau pentru formularea unor apãrãri, ambele în interesul protejãrii intereselor financiare ale statului.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*