Ministerul Finanțelor finanțeazã cu 2,25 miliarde lei investițiile majore în industriile cu tradiție în România. Schema de ajutor de stat, aprobatã în ședința de Guvern

Ministerul Finanțelor. FOTO Ministerul Finanțelor

Guvernul României a aprobat, astãzi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o schemã de ajutor de stat care prevede finanțarea nerambursabilã pentru investiții cu impact major în economia româneascã, ale cãror costuri eligibile depãșesc 50 milioane lei.
Scopul demarãrii schemei este sã stimuleze creșterea economicã prin sprijinirea investițiilor în tehnologii noi și sustenabile și, totodatã, sã încurajeze dezvoltarea antreprenorialã. De asemenea, impactul social al schemei este unul important pe termen lung, având în vedere cã proiectele finanțate prin schema de ajutor de stat vor duce la dezvoltarea activitãților economice ale întreprinderilor situate în regiunile mai puțin dezvoltate, utilizarea produselor și serviciilor oferite de furnizorii locali.
Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 450 milioane euro. Acordurile de finanțare se vor emite pânã la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

„Dupã ce la data de 31 decembrie a expirat valabilitatea celor douã scheme de ajutor de stat instituite în baza regulamentului regional, mediul de afaceri a exprimat în mai multe rânduri necesitatea aplicãrii în continuare a schemelor de ajutor de stat care finanțeazã active. Tocmai de aceea am venit cu aceastã propunere, pentru a susține acele proiecte de investiții de mare anvergurã, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf, care pot constitui o sursã a unui transfer de tehnologie semnificativ. Mizãm cã prin aceastã alocare de 2,25 miliarde lei, antreprenorii locali devin catalizatori ai dezvoltãrii regionale. În același timp, inovația devine monedã de schimb, fiind un impuls pentru revitalizarea industriilor tradiționale, prin integrarea tehnologiilor noi și sustenabile. Mai mult, este o metodã prin care atragem investiții strãine și contribuim la balanța import/export a României, mare parte din producția realizatã în urma acestor investiții fiind destinatã exportului”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Pot fi beneficiarii ajutorului de stat, întreprinderile care îndeplinesc urmãtoarele criterii cumulative de eligibilitate:
I.        Criterii generale

Sã fie înregistrate potrivit Legii societãților nr.31/1990, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

Sã realizeze o investiție inițialã în România, în maximum 3 ani de la data demarãrii acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevãzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;

Sã nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

Sã nu se afle în procedurã de executare silitã, insolvențã, faliment, reorganizare judiciarã, dizolvare, închidere operaționalã, lichidare sau suspendare temporarã a activitãții și sã nu facã obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;

Sã nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

Sã nu efectueze o relocare cãtre unitatea în care urmeazã sã aibã loc investiția inițialã.

Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie sã aibã rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
Totodatã, pentru a fi eligibili, în plus fațã de criteriile generale, întreprinderile nou-înființate trebuie sã aibã capital social subscris vãrsat în valoare de minimum 100.000 lei și sã nu aibã acționari care dețin sau au deținut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrãrii cererii o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care solicitã finanțare.
II.        Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

 1. a) sã fie considerate investiții inițiale (unitate nouã/extindere/diversificare/schimbare fundamentalã) sau investiții inițiale care creeazã o nouã activitate economicã (unitate nouã/diversificare în cazul județului Ilfov);
  b) sã aibã o valoare totalã, fãrã TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
  c) sã își demonstreze eficiența economicã și viabilitatea pe perioada implementãrii investiției și 5 ani de la data finalizãrii acesteia;
  d) sã îndeplineascã condiția referitoare la efectul stimulativ;
  e) sã îndeplineascã indicatorii cantitativi și calitativi prevãzuți de schemã;
  f) sã genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.
  Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizeazã în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrãtoare înainte, durata fiecãrei sesiuni fiind de 30 de zile lucrãtoare.
  Cererile de acord pentru finanțare depuse în sesiune se ordoneazã descrescãtor pe baza unui punctaj calculat și se analizeazã în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizeazã cu acord pentru finanțare (dacã sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizeazã dupã efectuarea parțialã sau totalã a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
  Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie sã fie noi.
  Noua schemã de ajutor de stat are ca bazã legalã cadrul normativ european aflat în vigoare pânã la data de 31 decembrie 2026.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*