A fost modificat Ghidul de finanțare pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice

Panouri fotovoltaice. FOTO schropferoval

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat aprobarea Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2385/24.12.2021 privind modificarea Ghidului de finanțare a Programului Casa Verde Fotovoltaice

Modificarea ghidului de finanțare are ca scop introducerea unei noi etape prin care instalatorii validați au posibilitatea să identifice solicitanții eligibili conform documentelor depuse de aceștia în vederea constituirii unor liste centralizatoare în baza noilor reglementări menționate în Dispoziția președintelui AFM nr 488/28.12.2021. Transmiterea listelor centralizatoare se realizează de către instalatorii validați în perioada 29 decembrie 2021 – 04 ianuarie 2022.
După centralizarea tuturor listelor transmise de către instalatorii validați, AFM va publica un calendar de încărcare a documentelor în aplicația informatică, asigurându-se astfel un mod organizat și eficient de utilizare a acesteia, menit să scadă riscul apariției unor blocaje tehnice.
De asemenea, în cadrul procesului de evaluare și potrivit prevederilor art. 22, alin. 8 din Ghidul de finanțare, valabilitatea documentelor prezentate de persoanele fizice se va raporta la data transmiterii listelor centralizatoare la AFM.
Precizăm, de asemenea, că, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, „valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări’’; efectul acestor prevederi legale este acela că, dacă un document era valabil până la data de 22 decembrie 2021, își păstrează valabilitatea și după această dată, pe toată perioada stării de alertă. În acest context, documentul respectiv este considerat a fi în termen la data transmiterii listei către AFM, nefiind necesară obținerea unuia actualizat.
O altă modificare importantă a ghidului de finanțare o reprezintă extinderea perioadei de valabilitate a extrasului de carte funciară, de la 30 la 60 de zile, astfel încât să fie eliminat riscul apariției situației de neeligibilitate a acestui document din cauze independente de acțiunile solicitanților și instalatorilor validați. Deoarece extrasul de carte funciară nu intră în categoria reglementată de Legea nr. 55/2020, valabilitatea acestuia a fost prelungită la 60 de zile, calculată de la data emiterii.
Potrivit noilor reglementări, înscrierea solicitanților în Program se va considera finalizată după îndeplinirea ambelor etape, respectiv după transmiterea la AFM a centralizatoarelor și încărcarea documentațiilor în aplicația informatică.
Informații suplimentare:

Instrucțiuni de aplicare a articolului 18 “Modalitatea de înscriere și rezervare a sumelor” din Ghidul de finanțare
1. În vederea constituirii listelor prevăzute la art. 18, alin. (3) din Ghidul de finanțare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/2018, cu modificările și completările ulterioare, instalatorii validați identifică solicitanții care au depus dosarul de finanțare și analizează conformitatea documentelor depuse de aceștia cu prevederile art. 21 din același act normativ.
2. Doar pentru persoanele fizice care au depus documentele în condițiile Ghidului de finanțare, instalatorii validați constituie liste cu solicitanții eligibili conform tabelului de mai jos.
Nume / Prenume / CNP / Județul în care se montează sistemul de panouri fotovoltaice / Regiunea în care se montează sistemul de panouri fotovoltaice

Potrivit prevederilor art. 22, alin. 8 din Ghidul de finanțare, în cadrul procesului de evaluare a dosarelor de finanțare depuse de persoanele fizice, valabilitatea documentelor depuse de către acestea se va raporta la data transmiterii la AFM a listelor.
3. Listele prevăzute la punctul 2 se transmit, în format excel, prin e-mail la adresa listefotovoltaice@afm.ro, în perioada 29 decembrie 2021 – 04 ianuarie 2022. Nu se acceptă listele transmise în alte formate decât cel indicat în instrucțiuni.
4. În cazul în care AFM constată că nu a fost respectat formatul listelor, conform condițiilor impuse de instrucțiuni, notifică instalatorul validat, iar acesta din urmă are posibilitatea, o singură dată, să remedieze situația în termenul indicat în notificare.
5. Pentru persoanele fizice care nu sunt incluse în lista prevăzută la punctul 2 nu se vor putea introduce în aplicația informatică dosarele de finanțare.
Pentru informații suplimentare privind mecanismul de punere în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții, instalatorii validați pot apela numărul de telefon 0725.225.539.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*