Peste 5 milioane de facturi înregistrate în sistemul e-Factura

Marcel Boloș. FOTO MIPE

În contextul implementării cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024 în relaþia business-to-business (B2B), MF anunțã cã, în primele zile de funcționare, peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes în sistemul e-Factura, în valoare totalã de 25 miliarde de lei.

„Faptul cã numai în ultimele 24 ore aproximativ un milion de facturi au fost transmise prin intermediul acestui sistem aratã, fãrã îndoialã, dovada concretã a funcționãrii sale. Sigur cã implementarea e-Factura este un pas semnificativ cãtre modernizarea sistemului nostru financiar. Înțelegem cã aceastã tranziție genereazã anumite provocãri, dar suntem hotãrâți sã le depãșim împreunã cu mediul de afaceri și contribuabilii. Trebuie sã gândim constructiv: prin intermediul unor întâlniri tehnice sãptãmânale și a unei colaborãri strânse cu reprezentanții platformelor de facturare, dorim sã consolidãm un dialog eficient. Este nevoie sã lucreze cu exemple concrete acolo unde reclamã diverse inadvertențe, pentru a îmbunãtãți continuu sistemul e-Factura. În același timp, luãm mãsuri rapide atunci când apar aspecte cum este încărcarea repetatã a facturilor, astfel cã vom introduce un mecanism prin care sistemul e-Factura va anula automat facturile încãrcate în mod repetat. N-aș vrea sã uităm că măsura aceasta a venit în contextul în care datele Comisiei Europene aratã 9 miliarde de euro pierderi de TVA din banii românilor, din care 40% din achiziții comunitare”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

În ceea ce privește identificarea unor posibile îmbunãtãțiri care sã asigure sinergia platformelor de facturare furnizate de companiile care oferã servicii de contabilitate cu sistemul e-Factura, experții instituției au invitat reprezentanții acestor companii sã colaboreze pentru a optimiza soluțiile tehnice, astfel încât adaptarea la sistem sã fie cât mai fluidã și eficientã. Orice noi inițiative menite sã sprijine utilizatorii în folosirea acestui instrument sunt primite cu receptivitate de Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF) și Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF).
Decizia privind extinderea Sistemului național RO e-Factura la relația B2B a venit pentru a oferi condiții care sã contribuie la creșterea gradului de colectare a impozitelor, taxelor și a TVA. Colectarea acestor date va permite autoritãților fiscale sã verifice coerența dintre TVA declaratã și TVA datoratã în timp util și în mod automat. O astfel de verificare automatã va îmbunãtãți semnificativ competențele analitice ale ANAF.  În plus, introducerea facturãrii electronice obligatorii este un instrument pentru urmãrirea în timp real a lanțurilor de fraudare în materie de TVA, permițând adoptarea de mãsuri imediate pentru a identifica și pentru a stopa participarea persoanelor impozabile la astfel de activitãți frauduloase.
Extinderea Sistemului național RO e-Factura la relația B2B și utilizarea informațiilor în vederea consolidãrii sustenabilitãții financiare a României sunt elaborate în acord cu Planul Național de Redresare și Reziliențã (PNRR).
Implementarea e-Factura
Procesul de implementare e-Factura va fi realizat în douã etape, astfel:
În prima etapã, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacã sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația sã raporteze în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, pentru care existã obligația utilizãrii Ro e-Factura începând cu data de 1 iulie 2022.
De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligația, începând cu 1 ianuarie 2024, sã raporteze în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B pentru livrãri de bunuri și prestãri de servicii care au locul livrãrii sau prestãrii în România.
Următoarele operațiuni sunt exceptate de la obligația utilizãrii sistemului național privind factura electronicã RO e-Factura:
Ø        livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de cãtre furnizor sau de altă persoanã în contul său;
Ø        livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de cãtre cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altã persoanã în contul sãu, cu excepția bunurilor transportate de cumpãrãtorul însuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricãrui altui mijloc de transport de uz privat;
Ø        livrările intracomunitare de bunuri.
Facturarea electronicã nu se aplicã în situația prevãzutã de art.6 din OUG nr.120/2021, cu modificãrile și completãrile ulterioare.
Furnizorii, persoane impozabile stabilite în România, pentru operațiunile efectuate în relația B2B, persoane impozabile stabilite în România pentru operațiunile efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, și persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, sunt obligați sã transmitã facturile emise cãtre destinatari conform prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.
Termenul-limitã pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrãrile de bunuri și prestãrile de servicii care au locul livrãrii sau prestãrii în România, în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura este de 5 zile lucrãtoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data-limitã prevãzutã pentru emiterea facturii la art.319 alin.(16) din Codul fiscal.
Nerespectarea termenului limitã pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura constituie contravenție și se sancționeazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendã de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.
Prin excepție, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limitã pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura nu se sancționeazã.
În a doua etapă, începând cu data de 01.07.2024, emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora cãtre destinatari utilizând sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura.
Începând cu data de 1 iulie 2024, pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art.266 alin.(2), sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevãzute de Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptãrii de cãtre destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile prevãzute de Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.120/2021, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*