Ministerul Finanțelor publicã Ghidul schemei de 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiție în România. Înscrierile încep la 29 iulie 2024

Ministerul Finanțelor. FOTO Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor anunțã cã de la 29.07.2024 se dã startul primei sesiuni de înscriere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor de stat instituitã prin H.G. nr.300/2024, pentru stimularea dezvoltãrii regionale prin investiții ale cãror costuri eligibile depãșesc 50 milioane lei. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 450 milioane euro.
Cererile de acord pentru finanțare însoțite de documentele justificative se vor putea depune online, pânã la data de 09.09.2024. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizeazã în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrãtoare înainte, durata fiecãrei sesiuni fiind de 30 de zile lucrãtoare. Acordurile de finanțare se vor emite pânã la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

„Antreprenorii interesați de investiții de mare anvergurã, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf, au acum la dispoziție Ghidul Solicitanului în baza cãruia își pot pregãti proiectele. La 29 iulie deschidem oficial prima sesiune de înscrieri. Mediul de afaceri are acest rãgaz de douã luni în care sã își punã la punct documentația, timp în care vor primi asistențã oricând au nevoie din partea Ministerului Finanțelor. Mizãm nu doar pe modernizarea sectorului privat, ci și revitalizarea industriilor tradiționale românești. Prin integrarea tehnologiilor noi și sustenabile, se deschid noi oportunitãți pentru aceste industrii, consolidându-le competitivitatea și contribuind la crearea unui lanț de producție mai eficient și mai durabil”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Cei interesați sã aplice sunt invitați sã parcurgã Ghidul Solicitantului, care cuprinde informații detaliate cu privire la modalitatea de acordare a finanțãrii, lista sectoarelor de activitate pentru care se acordã ajutorul de stat, precum și criteriile pe baza cãrora se calculeazã punctajul.
Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridicã, înființate conform Legii societãților nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Sunt eligibile investițiile care se realizeazã în unul dintre sectoarele:

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;

Fabricarea bãuturilor;

Prelucrarea lemnului;

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;

Fabricarea produselor farmaceutice de bazã și a preparatelor farmaceutice;

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv  mașini, utilaje și instalații;

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;

Fabricarea echipamentelor electrice;

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

Fabricarea altor mijloace de transport;

Fabricarea de mobilã;

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activitãți de recuperare a materialelor reciclabile;

Alte industrii.

Criteriile cumulative de eligibilitate pe care o întreprindere trebuie sã le îndeplineascã sunt urmãtoarele:
I.        Criterii generale

Sã fie înregistrate potrivit Legii societãților nr.31/1990, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

Sã realizeze o investiție inițialã în România, în maximum 3 ani de la data demarãrii acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevãzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;

Sã nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

Sã nu se afle în procedurã de executare silitã, insolvențã, faliment, reorganizare judiciarã, dizolvare, închidere operaționalã, lichidare sau suspendare temporarã a activitãții și sã nu facã obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;

Sã nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

Sã nu efectueze o relocare cãtre unitatea în care urmeazã sã aibã loc investiția inițialã.

Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie sã aibã rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
Totodatã, pentru a fi eligibili, în plus fațã de criteriile generale, întreprinderile nou-înființate trebuie sã aibã capital social subscris vãrsat în valoare de minimum 100.000 lei și sã nu aibã acționari care dețin sau au deținut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrãrii cererii o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care solicitã finanțare.
II.        Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

 1. a) sã fie considerate investiții inițiale (unitate nouã/extindere/diversificare/schimbare fundamentalã) sau investiții inițiale care creeazã o nouã activitate economicã (unitate nouã/diversificare în cazul județului Ilfov);
  b) sã aibã o valoare totalã, fãrã TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
  c) sã își demonstreze eficiența economicã și viabilitatea pe perioada implementãrii investiției și 5 ani de la data finalizãrii acesteia;
  d) sã îndeplineascã condiția referitoare la efectul stimulativ;
  e) sã îndeplineascã indicatorii cantitativi și calitativi prevãzuți de schemã;
  f) sã genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.
  Etapele procesului de selecție
  Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizeazã în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrãtoare înainte, durata fiecãrei sesiuni fiind de 30 de zile lucrãtoare.
  Cererile de acord pentru finanțare depuse în sesiune se ordoneazã descrescãtor pe baza unui punctaj calculat și se analizeazã în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizeazã cu acord pentru finanțare (dacã sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizeazã dupã efectuarea parțialã sau totalã a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
  Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile, precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie sã fie noi.
  Noua schemã de ajutor de stat are ca bazã legalã cadrul normativ european aflat în vigoare pânã la data de 31 decembrie 2026.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*