IMM Plus a fost aprobat de Guvern. Schema de ajutor de stat cu buget de 12,5 miliarde lei va sprijini 11.500 companii

Marcel Boloș. FOTO MIPE

Executivul a aprobat actul normativ inițiat de Ministerul Finanțelor prin care IMM-urile vor putea accesa în continuare credite cu garanții de stat.
Actul normativ pentru instituirea Programului IMM Plus a fost inițiat pentru a asigura, pânã la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activitãții.
Bugetul este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari.

„Programul IMM Plus este expresia voinței noastre de a sprijini dezvoltarea durabilã a IMM-urilor, coloana vertebralã a economiei românești. Cu aceastã schemã de 12,5 miliarde lei, vrem sã dãm un semnal cã Guvernul este alãturi de antreprenori și cã își asumã un rol proactiv în stimularea investițiilor și generarea de locuri de muncã. Vrem sã fim alãturi de sectoarele vitale cum sunt agricultura, construcțiile, producția și sã ne asigurãm cã oferim companiilor românești inovative oportunitatea sã-și atingã potențialul”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Mãsura este necesarã întrucât schemele de ajutor de stat elaborate în temeiul Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01) și-au încetat valabilitatea la data de 30 iunie 2022, iar cele elaborate în temeiul Cadrului temporar de crizã pentru mãsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01), la data de 31 decembrie 2023.
Programul IMM Plus prelungește mãsurile de sprijin instituite prin vechea schemã de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și se deruleazã prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).
Valorile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate de la 2.000.000 euro la 2.250.000 euro per întreprindere/UAT, respectiv de la 250.000 euro la 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfãșoarã activitatea în sectorul agriculturii primare și de la 300.000 euro la 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfãșoarã activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii.
În baza schemei de ajutor de stat se acordã ajutor de stat sub formã de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțãrii, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.
Valoarea maximã a finanțãrilor acordate unui beneficiar nu poate depãși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximã cumulatã a finanțãrilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depãși 10.000.000 lei.
Durata maximã a finanțãrilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fãrã posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximã a finanțãrilor este de 36 de luni, fãrã posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru, cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplicã graficul de rambursare în rate fãrã posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
Componentele Programului IMM PLUS
Componenta IMM ROMÂNIA PLUS faciliteazã accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piațã medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de pãrți sociale și acțiuni.
Componenta AGRO PLUS este dedicatã întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piațã medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichiditãților și finanțarea investițiilor de cãtre IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activeazã în sectoare productive.
Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunãtãțirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de:

IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piațã medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitecturã;

Unitãți Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv acordarea de facilitãți de garantare de cãtre stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promoveazã produsele și serviciile destinate exportului.
Schema de ajutor de stat IMM PLUS va deveni operaționalã la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de cãtre Comisia Europeanã, iar contractele de garantare și acordurile de finanțare aferente programului vor fi emise pânã la 30 iunie 2024.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*