Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă 2022-2027” și a Planul operațional privind implementarea Strategiei, aprobate de Guvern

Reformă în domeniul legislației privind persoanele cu dizabilități din România. FOTO paulbr75

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o hotărâre, Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă 2022-2027” și Planul operațional privind implementarea acestei strategii.

Documentul adoptat urmărește stimularea participării active a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa în comunitate, creşterea gradului de conștientizare asupra nevoilor comunităţii, precum şi a vizibilităţii în societate, aspecte care să conducă la îmbunătățirea calităţii vieţii şi la creșterea gradului de ocupare în rândul acestor persoane.

Strategia are ca obiectiv asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient.

Documentul aprobat de Guvern prevede opt domenii prioritare, bazate pe drepturi: accesibilitate și mobilitate; protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități; ocupare; protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare; viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; educație;  sănătate și participare politică și publică.

Totodată, prin Planul operațional privind implementarea Strategiei 2022-2027 sunt stabilite obiective specifice și indicatori pentru fiecare dintre domeniile prioritare și sunt detaliate seturile de măsuri necesare pentru realizarea lor, termenele de realizare, instituțiile responsabile de implementare și resursele financiare.

Printre măsurile prioritare prevăzute pentru fiecare obiectiv specific se numără: elaborarea Compendium-ului de accesibilitate la mediul fizic, informațional și comunicațional; reglementarea angajării asistate și a programelor de pregătire pentru muncă în vederea creșterii gradului de ocupare; diversificarea tehnologiilor de acces; dezvoltarea serviciilor de abilitare și reabilitare; consultarea frecventă a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor neguvernamentale.

O garanție importantă a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități constă în asigurarea cadrului de implementare și monitorizare a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu participarea și consultarea acestora.

Acțiunile propuse în cadrul Strategiei 2022-2027 vizează: dezvoltarea punctelor de contact la nivelul instituțiilor cu atribuții în implementarea Convenției; reglementarea și operaționalizarea Mecanismului de coordonare a implementării Convenției; creșterea numărului de instruiri și materiale de informare despre Convenție; creșterea numărului de vizite de monitorizare realizate cu participarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități sau ale societății civile; creșterea numărului de persoane cu dizabilități și de organizații formate cu privire la monitorizarea implementării Convenției.

Prin operaționalizarea Mecanismului de colectare a datelor și de monitorizare a implementării Strategiei 2022-2027 va fi asigurată intervenția în teritoriu și obținerea de date reale în vederea elaborării rapoartelor de țară. În acest sens, au fost instruite câte două persoane din cadrul fiecărei instituții implicate în implementarea Convenției ONU, respectiv a Strategiei.

Finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în Strategia 2022-2027 se realizează, în principal, din fonduri externe nerambursabile, dar și din bugetele instituțiilor publice implicate.

Coordonarea implementării Strategiei 2022-2027 și monitorizarea implementării, la nivel național, este realizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*