Ministerul Antreprenoriatului și Turismului solicită respectarea legislației în privința achizițiilor pentru beneficiarii programului IMM Agri-Food

Constantin Daniel Cadariu. FOTO Ministerul Turismului

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului atrage atenția asupra obligației de a respecta legislația în domeniu, în ceea ce privește derularea de achiziții prin intermediul grantului pentru capital de lucru, primit de către beneficiarii programului IMM AGRI-FOOD.

Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislaţiei în vigoare, în baza căreia a fost derulată procedura de achiziţie, respectiv:

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Pentru actele adiţionale încheiate la contractele de achiziţie, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, vor fi urmate aceleaşi etape de întocmire şi depunere a documentelor, la fel ca în cazul contractului iniţial. Dosarul de achiziţie va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adiţional. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, benficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese.

Important: Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor legislației naționale/ europene aplicabile în domeniul achizițiilor conduce la aplicarea de corecții financiare/reduceri procentuale, conform legislației în vigoare.

Astfel, beneficiarii vor folosi platforma beneficiar.fonduri-ue.ro pentru achiziționarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări efectuate dupa încheierea contractului de finanțare și dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege 98/2016, respectiv:

 1. a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
  e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
  f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*