CFR SA a lansat prima etapă a proiectului de electrificare a liniei CF Rădulești – Giurgiu Nord

Calea ferată. FOTO Joshua_Willson
Calea ferată. FOTO Joshua_Willson

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă, în valoare totală de 3,1 mil. RON, pentru elaborarea studiului de fezabilitate care va sta la baza proiectului de electrificare a liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord (57 km).

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord (57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.

Implementarea acestui proiect, pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești-Giurgiu Nord, contribuie în mod direct nu doar la dezvotarea transportului feroviar, dar si la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, prin preluarea traficului de marfă de pe ruta București Nord-Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

►creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

►creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson;

►minimizarea efectelor negative asupra mediului;

►creșterea volumului de transport pe calea ferată;

►descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

►menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

►creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

De asemenea, Studiul de Fezabilitate va cuprinde inclusiv datele necesare pentru obţinerea tuturor avizărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii “Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

Valoarea estimată a contractului este de 3.146.831 RON fără TVA, iar sursa de finantare va fi asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Durata contractului este de 9 de luni. Anunţul de participare la licitaţia deschisă şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 23.08.2021.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*