România, la prima sa emisiune de obligațiuni verzi

Marcel Boloș. FOTO MIPE

La 15 februarie 2024, Ministerul Finanțelor a realizat cea de-a doua tranzacție pe piețele financiare internaționale, prin lansarea a douã tranșe de obligațiuni cu maturitãți de 7 ani și 12 ani, denominate în EUR. Tranșa de 12 ani a reprezentat emisiunea inauguralã de obligațiuni verzi a României.
Valoarea totalã a emisiunii de obligațiuni de 4 miliarde EUR a avut o subscriere finalã de peste 14,8 miliarde EUR prin participarea unui numãr total de peste 250 investitori. Emisiunea a suscitat un interes impresionant din partea investitorilor, ordinele acestora depãșind în timpul tranzacției valoarea de 17 miliarde EUR.

„Mã bucur cã prima emisiune de obligațiuni verzi a României a fost un real succes, fiind marcatã de o serie de recorduri. Emisiunea aceasta are în spate un proces complex, care a implicat elaborarea și evaluarea unui cadru solid pentru finanțarea proiectelor verzi, pentru care vreau sã felicit colegii de la Trezorerie. Aș puncta cererea extraordinarã din partea mediilor investiționale, marjele de risc de credit obținute care reflectã inclusiv un <<greenium>> de 10bps, cât și de calitatea acestor investitori, în jur de 45% din investitorii din tranșa verde fiind investitori responsabili social/cu mandate verzi (ESG). Pe lângã diversificarea bazei de investitori pentru datoria publicã, aceastã emisiune este un pas concret în misiunea noastrã de a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilã, dar și de a sprijini proiectele cu impact pozitiv pentru îmbunãtãțirea calitãții vieții românilor”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Superlativele primei emisiuni de obligațiuni verzi
Maturitatea de 12 ani reprezintã cea mai mare tranșã verde denominatã în EUR lansatã pânã acum de cãtre un emitent din piețele emergente (instrumente financiare de datorie ESG). De asemenea, tranzacția reprezintã cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi denominate în EUR realizatã de un emitent din piețele emergente. Nu în ultimul rând, emisiunea a fost cea mai mare tranzacție pe piețele financiare internaționale a României, iar subscrierea finalã obținutã a fost cea mai mare de pânã acum pentru țara noastrã.
Volumul atras pentru tranșa cu maturitatea de 7 ani este de 2 miliarde EUR, la randament de 5,394% și o ratã de dobândã de 5,375% pe an, iar pentru tranșa verde cu maturitatea de 12 ani a fost atras volumul de 2 miliarde EUR, la randament de 5,734% și o ratã de dobândã de 5,625% pe an. Fondurile obținute din aceastã emisiune au fost decontate în data de 22 februarie 2024.
În procesul de elaborare a Cadrului privind obligațiunile verzi, Ministerul Finanțelor a beneficiat de asistențã tehnicã din partea Bãncii Mondiale.

„Felicitãm Guvernul României pentru aceastã tranzacție excepționalã”, a declarat Anna Akhalkatsi, Country Manager al Bãncii Mondiale pentru România.
„Pe mãsurã ce navigãm într-o erã de provocãri presante, în care posibilitatea de a locui pe planeta noastrã este contestatã, iar conflictele și disparitãțile crescânde sunt apãsãtoare, rolul finanțãrii sustenabile nu a fost niciodatã mai important pentru a sprijini țãrile membre ale Bãncii Mondiale. Suntem extrem de încântați cã am oferit asistențã tehnicã pentru a facilita prima emisiune de obligațiuni verzi a României și așteptãm cu nerãbdare sã colaborãm cu Guvernul României în urmãtorii pași ai procesului, cum ar fi alocarea și raportarea impactului”, a completat Anna Akhalkatsi.

Emisiunea de obligațiuni, lansatã în data de 15 februarie, face parte din planul de finanțare externã aferent anului 2024, prin care Ministerul Finanțelor vizeazã asigurarea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, precum și consolidarea rezervei financiare în valutã la dispoziția Trezoreriei Statului.
Suprasubscriere de peste patru ori pentru obligațiunile verzi
Emisiunea de obligațiuni a fost suprasubscrisã de peste 3 ori pentru tranșa de 7 ani, respectiv de peste 4 ori pentru tranșa verde de 12 ani. Totodatã, emisiunea a beneficiat de o bazã investiționalã foarte diversificatã atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori.
Strategia de execuție a permis reducerea costurilor emisiunilor noi fațã de nivelul anunțat, pe mãsura creșterii ordinelor de subscriere, astfel randamentele indicative inițiale fiind reduse cu 35 puncte de bazã, pentru maturitatea de 7 ani și respectiv cu 45 puncte de bazã pentru maturitatea de 12 ani.
Comparativ cu emisiunile denominate în EUR realizate în luna septembrie 2023, randamentele aferente maturitãților de 7 și 12 ani au înregistrat scãderi de 58 și 71 puncte de bazã, iar marjele care reprezintã riscul de credit al României au scãzut cu 54, respectiv 49 puncte de bazã.
Primele de emisiune au fost negative, respectiv -5 puncte de bazã pentru maturitatea de 7 ani și -15 puncte de bazã pentru maturitatea de 12 ani, ceea ce implicã o primã verde de emisiune (“greenium”) de 10 puncte de bazã pentru tranșa verde a tranzacției. Prima de emisiune pentru tranșa de 12 ani a fost cea mai scãzutã primã realizatã de un emitent suveran din zona CEE din anul 2015 pânã în prezent.
Din punct de vedere al tipurilor de investitori, pentru ambele tranșe se distinge preponderența investitorilor de tipul “real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturitãților de 7 și 12 de ani de 67% și respectiv 66%. Totodatã fondurile de pensii și companiile de asigurãri au avut o distribuție de 10% și 5%, fondurile suverane și instituțiile oficiale o alocare de 6% pentru ambele tranșe, bãncile comerciale și private au avut o distribuție de 6% și 13% iar fondurile speculative și brokerii au beneficiat de o alocare de 11%, respectiv 10%. Tranșa verde de 12 ani a fost alocatã în procent de aproximativ 45% unor investitori responsabili din punct de vedere social (social responsible investors) / cu mandate verzi-ESG sau despre care se știe cã folosesc principiile de investiții responsabile din punct de vedere social / principiile privind investițiile verzi.
În ceea ce privește distribuția geograficã a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani, aceasta a fost urmãtoarea: Marea Britanie și Irlanda 46%, restul Europei 22%, SUA 13%, CEE 7%, Germania, Austria și Elveția 5%, România 4% și restul statelor 3%.
Pentru maturitatea de 12 ani, distribuția geograficã a investitorilor a fost urmãtoarea: Marea Britanie și Irlanda 48%, restul Europei 19%, România 11%, SUA 9%, CEE 8%, Germania, Austria și Elveția 3%, și restul statelor 2%.
Tranzacția a fost intermediatã de cãtre Citigroup Global Markets Europe AG, Este Group Bank AG, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE și Société Générale, Citigroup și HSBC jucând și rolul bãncilor de structurare pentru tranșa verde.

Proiectele considerate „verzi”

Cadrul obligațiunilor verzi suverane al României evidențiazã angajamentele țãrii noastre, agenda actualã de mediu, precum și planurile de finanțare verde. Acesta enumerã proiectele eligibile care pot fi finanțate prin emiterea de obligațiuni verzi și categoriile de activitãți asociate cu beneficii pentru mediu.
Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de producția de energie regenerabilã, eficiența energeticã, prevenirea și controlul poluãrii, transportul curat, gestionarea sustenabilã a apei și a apelor uzate, adaptarea la schimbãrile climatice, clãdirile verzi și gestionarea durabilã din punct de vedere ecologic a resurselor naturale vii și a utilizãrii terenurilor.
Printre cele mai importante proiecte verzi eligibile pentru finanțare se numãrã dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în orașele București și Cluj-Napoca, electrificarea cãii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice în principalele zone urbane din România (reședințe de județ și alte orașe cu peste 50.000 de locuitori), reabilitarea liniilor de apãrare existente în conformitate cu Directiva UE privind inundațiile și Strategia naționalã de management al riscului de inundații, creșterea eficienței energetice a fondului de clãdiri și înființarea de noi zone de pãduri urbane.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*