MF propune o serie de modificãri ale Codului Fiscal și de Procedurã Fiscalã necesare pentru continuarea activitãții sectorului HORECA și reglementeazã unele mãsuri în domeniul procedurilor fiscale

Ministerul Finanțelor. FOTO Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor vine în ajutorul mediului de afaceri, care se confruntã în aceastã perioadã cu o acutã lipsã de lichiditate, și în anul fiscal 2022, prin prelungirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HORECA pentru o perioadã de 180 de zile calculatã de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanțe. Concomitent s-a prevãzut și mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scãderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. Proiectul de act normativ mai prevede reglementãri în privința comerțului online, flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonãrii la platã și reglementãri ale unor dispoziții din Codul de procedurã fiscalã.
În ceea ce privește Codul de procedurã fiscalã modificãrile vizeazã:
1. Flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonãrii la platã prin crearea posibilitãții depunerii cererii de eșalonare și de cãtre debitorii aflați în procedura insolvenței, condiția fiind ca pânã la data emiterii deciziei de eșalonare aceștia sã iasã din procedura de insolvențã. Totodatã, se creeazã posibilitatea acordãrii eșalonãrii la platã și pentru sumele pentru care s-a stabilit rãspunderea, potrivit legislației privind insolvența și/sau rãspunderea solidarã. Mãsura este necesarã pentru redresarea contribuabililor care se aflã în dificultate financiarã, pentru care eșalonarea la platã reprezintã un real sprijin.
2. Încetarea obligațiilor declarative pe perioada inactivitãții sau a suspendãrii activitãții pentru contribuabilii care au înscrisã în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporarã sau au suspendatã activitatea. Mãsura are ca scop reducerea poverii administrative a contribuabililor care, în prezent, își mențin obligațiile declarative sau care pot obține un regim de declarare derogatoriu la cerere, cum este cazul profesiilor liberale.
3. Reglementarea expresã a modalitãții de restituire a impozitului pe dividende în cazul în care din regularizarea anualã a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societãților nr. 31/1990, republicatã, rezultã sume de restituit de la buget. Mãsura este necesarã pentru cã, în prezent, Codul de procedurã fiscalã reglementeazã doar modalitatea de restituire a impozitului pe dividende în situația în care societatea efectueazã distribuiri de dividende parțiale în cursul anului, dividendul și impozitul fiind achitate, fãrã ca textul sã reglementeze și situația în care dividendul este distribuit, dar acesta nu este plãtit și, pe cale de consecințã, nu este plãtit nici impozitul.
4. Reglementarea expresã a obligației de raportare (furnizare de informații) a contribuabililor/plãtitorilor care oferã mijloacele necesare pentru facilitarea tranzacțiilor on-line (piațã on-line, platformã, portal, alte mijloace). Mãsura are scopul de a identifica și impozita persoanele fizice care comercializeazã produse în mediul on-line, fãrã a fi înregistrate ca plãtitori de impozite și taxe și fãrã a declara veniturile obținute din aceastã activitate. De asemenea, natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobã prin ordin al președintelui ANAF.
În ceea ce privește Codul Fiscal modificãrile vizeazã:
a) Instituirea obligației notarilor publici de declarare a tranzacțiilor din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrãmintelor acestuia situate sub plafonul neimpozabil de 450.000 lei. Mãsura are în vedere situațiile în care contribuabilii persoane fizice nu au înregistrat în cartea funciarã proprietãțile imobiliare ca parte din patrimoniul afacerii și au declarat impozit pe venitul din transferul proprietãților imobiliare din patrimoniul personal, în condițiile în care aceștia erau obligați la plata impozitului pe venitul din activitãți independente. De asemenea, prin instituirea acestei obligații declarative se urmãrește identificarea persoanelor fizice care efectueazã tranzacții cu proprietãți imobiliare și care, cu toate cã îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în activitatea independentã,  plãtesc impozitul pe venit potrivit prevederilor art.111 din Codul fiscal. Astfel, în ambele situații prezentate, contribuabilii au beneficiat de deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile prevãzutã la art. 111 alin.(1) din Codul fiscal, fapt ce a condus la diminuarea impozitului datorat.
b) Modificarea prevederilor Codului fiscal în ceea ce privește autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, în sensul cã aceasta se va realiza de structurile de specialitate din cadrul Autoritãții Vamale Române, urmând ca stabilirea competențelor, procedurilor și condițiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale, destinatarilor înregistrați, expeditorilor înregistrați, importatorilor autorizați sã se realizeze prin ordin al ministrului Finanțelor, la propunerea președintelui Autoritãții Vamale Române.
c) Stabilirea unui nou termen-limitã, respectiv 31 decembrie 2022, pânã la care operatorii economici care efectueazã livrãri de bunuri sau prestãri de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționeazã pe bazã de plãți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, dupã caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. Mãsura este necesarã pentru evitarea sancționãrii operatorilor economici care efectueazã livrãri de bunuri sau prestãri de servicii prin intermediul automatelor comerciale, pentru nerespectarea obligației de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, în condițiile în care obligația nu a putut fi adusã la îndeplinire din motive neimputabile acestora.
Proiectul de act normativ este publicat pe site MF la rubrica Transparențã decizionalã.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*