Granturi pentru IMM-uri, întreprinderi mari și autorități publice locale, finanțare pentru parcuri de specializare inteligentă și măsuri sociale susținute din bani europeni

Marcel Boloș. FOTO MIPE

Executivul a adoptat în ședința de astăzi două ordonanțe de urgență prin care se reglementează măsuri destinate IMM-urilor și autorităților publice locale, accesul la finanțare și facilități pentru parcurile de specializare inteligentă și măsuri sociale destinate mamelor cu nou născuți și refugiaților din Ucraina.

Buget de 500 milioane euro pentru granturi destinate eficienței energetice a întreprinderilor și granturi pentru retehnologizare în valoare de 300 milioane euro

Măsurile adoptate astăzi răspund situației generate de creșterea prețului la materialele de construcții și la utilități publice și urmăresc reducerea consumurilor energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie de către IMM-uri și întreprinderi mari.

Astfel, prin Programul Operațional Infrastructură Mare se alocă un buget de 500 milioane euro pentru finanțarea investițiilor în măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri.

Granturile ce vor fi acordate acestei categorii de beneficiari au valoarea minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.

„Prin măsurile adoptate, IMM-urile vor putea accesa granturi pentru două tipuri de investiții: o primă categorie vizează reabilitarea termică a clădirilor industriale, pentru a gestiona costurile de funcționare și costurile cu activitatea curentă, iar cea de-a doua este destinată producerii de energie verde. Sunt peste 1 800 de potențiali beneficiari ai acestor granturi și ne-am propus ca, cel mai probabil în luna septembrie, să lansăm oficial apelul, astfel încât banii să poată fi accesați”,  a transmis ministrul Marcel Boloș.

Actul normativ stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii și cheltuielile eligibile pentru fiecare tip de investiție.

Sistemele informatice utilizate pentru depunerea documentațiilor sunt IMM Recover (pentru depunerea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor) și MySMIS2014-2020 (pentru încărcarea cererii de finanțare și a documentelor suport necesare implementării tehnice și financiare a proiectului).

Tot astăzi, a fost aprobată o ordonanță de urgență prin care a IMM-urile din industria alimentară și a construcțiilor vor putea contracta granturi de investiții necesare retehnologizării în valoare de 300 milioane euro, din Programul Operațional Competitivitate. Valoarea granturilor este cuprinsă între 50.000 și 500.000 de euro, iar numărul estimat de beneficiari este de peste 2.000.

Autoritățile locale au acces la finanțare europeană pentru investiții în producerea de energie din surse regenerabile

Bugetul alocat acestui tip de investiții este de 500 milioane euro prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităților publice locale au valoarea minimă de 500.000 euro și valoarea maximă de 5.000.000 euro.

Granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare se acordă pe beneficiar și proiect, sub formă de ajutor de stat, și au valoarea minimă de 5.000.000 euro și valoarea maximă de 15.000.000 euro.

„Primăriile vor putea să acceseze fonduri europene pentru gestionarea costurilor cu serviciile publice în domeniul educației, sănătății, inclusiv alimentarea cu energie termică a populației, iluminatul public sau transportul public de călători. Măsurile vizează independența energetică pentru autoritățile publice locale, astfel încât costurile cu utilitățile să poată fi gestionate eficient”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Actul normativ stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii pentru a accesa finanțarea, tipurile de cheltuieli eligibile precum și criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții în producția de energie verde.

Facilități fiscale și finanțare europeană pentru parcurile de specializare inteligentă

Printr-o ordonanță de urgență adoptată astăzi, se reglementează modalitatea de finanțare a parcurilor de specializare inteligentă, bazate pe un concept partenerial care să contribuie la generarea de soluții și produse ale întreprinderilor, creșterea colaborării cu organizațiile de cercetare și inovare, asigurarea transferului tehnologic și implementarea de tehnologii noi.

Conform actului normativ, parcul de specializare inteligentă este definit ca „amplasament delimitat, în care se desfășoară activități de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic al unor rezultate referitoare la un produs/serviciu/proces inovator obținute prin activități de cercetare dezvoltare inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, producție de serie/serie zero, individuală, precum și alte categorii de activități specifice domeniilor de specializare inteligentă”. Titlul de parc de specializare inteligentă este atribuit de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu respectarea condițiilor prevăzute în actul normativ.

Fondatori ai parcurilor inteligente pot fi autoritățile publice locale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naționale de cercetare dezvoltare sau alte organizații publice de cercetare care înființează acest tip de parcuri.  Fondatorii parcului pot solicita finanțare din fonduri locale, de la bugetul de stat și din fonduri europene pe baza planului de dezvoltare al parcului.

Ordonanța de urgență prevede acordarea unor facilități fiscale, pentru constituirea, implementarea și realizarea unui parc de specializare inteligentă, printre care:

deducerea de 100% a profitului repartizat pe surse de dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare, pentru determinarea profitului impozabil necesar calculului impozitului pe profit datorat de către cei care realizează investiții în cadrul parcului de specializare inteligent;

deducerea din profitul impozabil a unei cote de 50% din valoarea investițiilor realizate în parcul de specializare inteligentă, pentru societatea-administrator care realizează astfel de investiții în construcții sau reabilitări de construcții și în infrastructura necesară parcului și de racordare la rețeaua publică privind utilitățile;

deducerea din profitul impozabil a unei cote de 100% din valoarea investițiilor realizate în parcul de specializare inteligentă, pentru agenții economici care au încheiate contracte de concesionare și/sau contracte de administrare și realizează investiții în clădiri și echipamente destinate activităților de specializare inteligentă;

reducerea în limita a 50% din valoare a redevenței datorate de către agenții care au realizat investiții în parcuri de specializare inteligentă, prin hotărâre a consiliului local, județean sau ale consiliului general al municipiului București;

scutire de la plata impozitului pe clădire și pe teren.

Actul normativ reglementează condițiile pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru finanțare parcurilor de specializare inteligentă, având ca beneficiari fondatorii parcului, organizații de cercetare și întreprinderi parte din contractele subsidiare, sub condiția desemnării ca lider de parteneriat a unei entități înregistrate fiscal în România, cu sediul în regiunea în care se implementează parcul de specializare inteligentă.

12 milioane euro, ajutoare pentru mame și nou-născuți

Mamele și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi un ajutor în valoare de 2.000 lei, în primele 3 luni de la nașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic. Ajutoarele vor fi acordate în limita a 12 milioane euro, sumă alocată prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Vor beneficia de acest sprijin, conform ordonanței de urgență adoptată astăzi:

mamele cărora le-a fost stabilit dreptul la venitul minim garantat;

mamele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;

mamele cu dizabilități;

mamele aflate temporar în situații critice de viață – victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale;

mame și care nu dețin acte de identitate și nu pot accede la drepturile civile;

mamele minore;

mamele – cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Listele cu persoanele care vor beneficia de aceste ajutoare vor fi întocmite de autoritățile administrației publice locale, prin Serviciile Publice de Asistență Socială, centralizate de către prefecturi, transmise Ministerului Afacerilor Interne și, ulterior, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care este coordonatorul la nivel național al acestui program.

100 milioane euro, fonduri europene pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Capital Uman, decontarea cheltuielilor pentru satisfacerea nevoilor de bază  și sprijinul persoanelor strămutate provenite din zona conflictului armat din Ucraina începând cu data de 24 februarie 2022.

Măsura se adresează cetățenilor ucraineni, străinilor sau apatrizilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova. Sprijinul financiar va fi acordat pe bază de cost unitar (sumă fixă), în contextul în care, de la izbucnirea conflictului din Ucraina și până la jumătatea lunii mai, aproape 1 milion de cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul României.

Cheltuielile vor fi decontate Ministerului Afacerilor Interne, pe baza listelor cu cetățenii străini și apatrizi pentru care se acordă acest sprijin.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*