Curtea de Conturi: România nu are încă aprobată o Strategie Energetică Națională, care să definească obiectivele sectorului gazelor naturale pe termen mediu şi lung

Rețea gaze naturale. FOTO anita_starzycka

România nu are încă aprobată o Strategie Energetică Națională (SEN), care să definească obiectivele sectorului gazelor naturale pe termen mediu şi lung şi modalităţile de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale, semnalează un audit al performanței privind implementarea strategiilor și politicilor în domeniul investițiilor și producției de gaze naturale, efectuat în intervalul februarie 2022-mai 2023, de Curtea de Conturi, la Ministerul Energiei și la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM).

În cadrul misiunii de audit, care a vizat perioada 2017-2021, auditorii au constatat că Ministerul Energiei nu a monitorizat îndeplinirea obiectivelor stabilite prin vechiul document strategic (SEN 2007-2020), care și-a încetat valabilitatea în urmă cu aproape trei ani. De asemenea, în raportul de audit se menționează faptul că obiectivele strategice în sectorul gazelor nu au fost revizuite și actualizate potrivit contextului național și internațional.

În perioada auditată nu a fost elaborată o politică energetică care să urmărească direcțiile prevăzute prin SEN, cu termene de implementare a proiectelor prioritare de investiţii. Totodată, nu au fost elaborate studii pe baza cărora urmau a fi stabilite priorităţile privind investiţiile din sectorul gazelor naturale și nu au fost desfășurate activități pentru atragerea de investiții.

Producția internă de gaze naturale a scăzut cu 16,81%, în intervalul 2017-2021, iar cantitatea importată a crescut de peste trei ori în perioada auditată. Din cauza volumului superior de gaze din import, la nivel național a fost înregistrat, în intervalul 2017-2021, un deficit al soldului balanței comerciale de 2.056,3 milioane euro  (import de 2.335,8 milioane euro – export de 279,5 milioane euro).

Referitor la investiţiile prevăzute în sectorul gazelor naturale, în valoare totală de 1.527 milioane euro, auditul a reținut că obiectivele stabilite nu au fost integral realizate. Astfel, auditorii au remarcat: reducerea volumului lucrărilor de prospectare geologică (-51,6% la prospecțiuni 3D) și foraje de explorare (-29,2%) la principalii producători; neatingerea obiectivelor privind performanțele depozitelor de înmagazinare (creșterea capacității de înmagazinare cu numai 8,6%, în condițiile în care s-a prevăzut o creștere cu 54,31%); renunțarea la unele obiective prevăzute (Proiectul Nabucco, stația de comprimare Cogealac).

ANRM nu a mai inițiat din anul 2010 apeluri publice de ofertă pentru concesionarea operațiunilor petroliere, deși a fost remarcată existența unor zone geografice libere pentru concesionarea de operaţiuni (68 de perimetre). Din cele 20 de perimetre pentru care au fost încheiate Acorduri de concesiune petrolieră în intervalul 2011-2015, numai în cazul a șase perimetre se mai efectuau operațiuni de explorare la data auditului, iar în restul de 14 perimetre acordurile au încetat sau erau în diverse faze de încetare, fapt ce relevă lipsa unor pârghii eficiente de analiză a capacității financiare a operatorilor la momentul acordării concesiunii.

Investițiile în realizarea rețelelor de distribuție gaze naturale nu au fost finalizate în toate cazurile la termenele convenite, fiind constatate situații în care proiectele nu au fost realizate integral nici după câțiva ani de la data stabilită pentru finalizarea investițiilor (în municipiile Oradea, Drobeta Turnu Severin, Sighetu Marmației, Salonta și în comunele Sarasău, Scobiți, Poiana Lacului și Muntenii de Jos).

Investițiile pentru dezvoltarea depozitelor de înmagazinare nu au fost realizate la nivelul programat, menționează auditorii. În contextul în care valoarea cumulată a lucrărilor de investiții programate a fi realizate a fost de 332.625,57 mii lei, gradul mediu de realizare a acestora a fost de numai 57,54%. În aceste condiții, se arată în raport, performanțele depozitelor nu au înregistrat îmbunătățiri, întrucât capacitatea de înmagazinare a scăzut cu 3,15%, debitul de injecție a rămas constant, iar debitul mediu de extracție a scăzut cu 7,2%.

Printre aspectele pozitive remarcate cu prilejul auditului se numără deblocarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagră și îndeplinirea obiectivului care viza implicarea Romgaz SA în proiectul Neptun Deep, majorarea lungimii conductelor magistrale de transport cu 6,81% (906,5 km), depășirea programelor de lucrări de forare asumate de Romgaz SA în cadrul programelor de explorare (141,86% grad de realizare).

Au fost formulate o serie de recomandări instituțiilor auditate, dintre care menționăm:

Pentru Ministerul Energiei:

Ø  urgentarea demersurilor pentru aprobarea Strategiei Energetice Naționale și stabilirea unor obiective bine definite, cu termene şi responsabilităţi clare;

Ø  elaborarea politicii energetice în domeniul gazelor naturale;

Ø  efectuarea de demersuri pentru atragerea de investiții la operatorii economici din domeniul gazelor naturale aflați sub autoritatea Ministerului;

Ø  încheierea de acte adiționale la contractele de concesiune și stabilirea investițiilor minime de realizat de către operatorii de distribuție;

Ø  efectuarea de controale privind stadiul realizării lucrărilor asumate de concesionari prin contractele de concesiune.

Pentru ANRM:

Ø  inițierea unui apel public de ofertă pentru concesionarea operațiunilor petroliere;

Ø  întreprinderea de demersuri care să conducă la îmbunătățirea cadrului legal în ceea ce privește accesul la terenuri pentru efectuarea lucrărilor de explorare;

Ø  aprobarea prin Programul minimal de investiții la nivelul operatorilor de înmagazinare și transport a unui volum de investiții care să conducă la îmbunătățirea stării tehnice/dezvoltarea capacității de înmagazinare;

Ø  crearea cadrului legal pentru constituirea de către titularii de Acorduri petroliere a unor garanții financiare pentru operațiunile petroliere ce urmează a fi efectuate;

Ø  implementarea unei instrucțiuni privind raportarea unitară a activităților desfășurate de titularii de Acorduri petroliere în fiecare dintre etapele acestora;

Ø  reanalizarea criteriilor stabilite la momentul acordării concesiunilor petroliere prin apel public de ofertă și a celor stabilite la momentul acordării transferului drepturilor și obligațiilor.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*