Au fost selectate obiectivele de politică ale viitorului Program Interreg dintre România și Ungaria

Au fost selectate obiectivele de politică ale viitorului Program Interreg dintre România și Ungaria. FOTO MDLPA

Comitetul de Programare (CP) al Programului Interreg dintre România și Ungaria, pentru perioada 2021-2027, a aprobat selectarea obiectivelor de politică (PO) și a obiectivului specific Interreg (ISO), care urmează să fie finanțate în următoarea perioadă de programare.

Decizia a fost luată pe baza scenariilor propuse de experții în programare. Strategia Programului și logica de intervenție, precum și secțiunile relevante ale Programului Interreg au fost pregătite în baza principalelor concluzii rezultate din Analiza Teritorială aprobată, îmbogățită cu contribuții calitative valoroase din partea tuturor părților interesate, obținute ca urmare a atelierelor de lucru privind Evaluarea Impactului Teritorial, organizate în luna aprilie. De asemenea, documentele au fost revizuite după ședința pregătitoare CP, din 8 iunie. În urma discuțiilor, membrii CP au decis să finanțeze:

  • PO 2 –  o regiune transfrontalieră mai verde, prin următoarele obiective specifice:

– promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor (RSO 2.4);

–  promovarea energiei din surse regenerabile (RSO 2.2);

– dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării (RSO 2.7).

  • PO 4 – o regiune transfrontalieră mai socială, prin următoarele obiective specifice:

– asigurarea accesului egal la asistență medicală și promovarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenței medicale primare, și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la cea familială și comunitară (RSO 4.4);

– consolidarea rolului culturii și turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială (RSO 4.5).

  • ISO 1 – o mai bună guvernanță în materie de cooperare, prin următoarele obiective specifice:

– consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

– consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate;

– consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale (people-to-people).

Decizia de a aproba Strategia Programului și logica de intervenție a fost luată prin consens. De asemenea, au fost aprobate secțiunile 1.1 – Aria Programului, 1.2 – Strategia comună a Programului și 1.3 – Justificarea selectării OP (inclusiv obiectivele specifice aferente) ale Programului Interreg.

Următorii pași în pregătirea Programului vizează lansarea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA), realizarea unui sondaj în rândul potențialilor beneficiari pentru a dezvolta cadrul de performanță al Programului și elaborarea/finalizarea a diferite documente legate de procesul de programare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*