Consiliul Concurenței analizează operaţiunea de externalizare a unor servicii de către OMV Petrom

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. FOTO Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care OMV Petrom SA externalizează unele servicii de intervenții și reparații la sonde, operațiuni conexe activităţilor de extracţie şi producţie a petrolului şi gazelor naturale, împreună cu activele şi angajaţii deservenţi, către consorţiul format din Christof MB Well S.R.L., J. Christof E&P Services S.R.L. și MB Well Services GmbH, Germania.

OMV Petrom, membră a Grupului OMV, operează câmpuri petrolifere și de gaze naturale în diferite regiuni din România, astfel încât este esențială asigurarea continuității operațiunilor zilnice efectuate în siguranță și în conformitate cu prevederile legislației de mediu.

Pentru asigurarea unei prestări continue, uniforme și integrate a unor activități auxiliare activității principale de extracție și producție a petrolului și gazelor naturale OMV Petrom    şi-a externalizat aceste servicii către contractori externi specializați. Scopul serviciilor este de a îmbunătăți semnificativ standardele de calitate și a crește eficiența, precum și productivitatea, prin implementarea unor servicii la standarde de ultimă oră și prin asigurarea unui transfer continuu de know-how.

Consorțiul format din Christof MB Well S.R.L., J. Christof E&P Services S.R.L. și MB Well Services GmbH, Germania, a depus o ofertă finală și a fost desemnat drept ofertantul cel mai bine clasat pentru Zona de Producție Moesia.

Procedura presupune vânzarea unor bunuri mobile, închirierea unor bunuri imobile, precum și transferul unor salariați către Consorțiu. La sfârșitul duratei contractului (opt ani de la data semnării de către OMV Petrom și Consorțiu a notificării privind intrarea în vigoare a acestuia), anumite bunuri și salariații vor fi returnați către OMV Petrom.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei.

Autoritatea de concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*