Guvernul a aprobat Raportul privind implementarea de către România a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Reformă în domeniul legislației privind persoanele cu dizabilități din România. FOTO paulbr75

Raportul discutat și aprobat astăzi în ședința de Guvern conține evoluțiile legislative şi măsurile adoptate pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități  în perioada scursă de la ratificarea de către România a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în anul 2010, până la sfârșitul anului 2021.

Pentru România, ratificarea Convenției reprezintă un angajament politic ,,de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă”.

Potrivit art. 35 din Convenție, România are obligația de a prezenta Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, prin secretarul general al Naţiunilor Unite, un raport cuprinzător asupra măsurilor luate pentru punerea în aplicare a obligaţiilor ce îi revin, în conformitate cu Convenţia, şi asupra progresului făcut în această privinţă.

Implementarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi este un proces de durată care necesită colaborarea cu toţi actorii implicaţi în viaţa persoanelor cu dizabilităţi, iar prezentarea raportului în fața Comitetului ONU presupune cartografierea și analiza cantitativă și calitativă a evoluției situației persoanelor cu dizabilități din România, a cadrului normativ în domeniu, din perspectiva Convenției, precum și prezentarea unor date relevante, capabile să reflecte evoluția situației reale a persoanelor cu dizabilități din România.

Ariile de interes acoperite de Raport vizează: prevederile generale ale Convenției; drepturi; egalitatea şi nediscriminarea; femei cu dizabilități, copii cu dizabilități; creșterea gradului de conștientizare; accesibilitate; dreptul la viață; situaţii de risc şi urgenţe umanitare; recunoașterea egală în fața legii; accesul la justiție;  libertatea şi siguranţa persoanei; interzicerea torturii şi a pedepselor sau  tratamentelor crude, inumane sau degradante; a exploatării, violenţei şi abuzului; protejarea integrităţii persoanei; libertatea de mişcare şi cetăţenia; viaţă independentă şi integrare în comunitate; mobilitatea personală; libertatea de expresie şi opinie şi accesul la informaţie; dreptul la viaţă personală; respectul pentru cămin şi familie; educaţia; sănătate; abilitare și reabilitare; munca şi încadrarea în muncă; standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate; participarea la viaţa politică şi publică; participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport;  statistici şi colectarea datelor; cooperare internațională; implementarea şi monitorizarea naţională.

Documentul a fost elaborat cu contribuția ministerelor și autorităților publice implicate în implementarea Convenției, corespunzător ariei de competență și expertiză a fiecăruia, sub directa coordonare a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Afacerilor Externe.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*