Fondurile structurale și de investiții europene au sprijinit IMM-urile, locurile de muncă a milioane de persoane și producția de energie curată

Bani pentru finanțări. FOTO martaposemuckel
Euro. FOTO martaposemuckel

În perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totală de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE.

În perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totală de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE, promovând convergența socioeconomică de durată, coeziunea teritorială, Europa socială și o tranziție verde și digitală fără sincope.

Utilizarea acestor fonduri este explicată în raportul de sinteză pentru 2022 privind implementarea fondurilor ESI adoptat de Comisie.

Raportul prezintă rezultatele fondurilor ESI până la sfârșitul anului 2021:

au fost sprijinite peste 4 milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri);

au fost sprijinite 55,2 milioane de persoane prin acțiuni în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale sau al competențelor și educației;

capacitatea de producție de energie provenită din surse regenerabile a fost majorată cu peste 3 600 megawați-oră/an, în timp ce consumul anual de energie primară al clădirilor publice a fost redus cu 2,6 de terawați-oră/an (echivalentul cantității de energie electrică consumate de aproximativ 720 000 de gospodării într-un an întreg);

2,3 milioane de proiecte au sprijinit sectorul agricol și IMM-urile rurale pentru a deveni mai competitive și au ajutat la crearea de locuri de muncă în zonele rurale;

în sectorul pescuitului și al acvaculturii au fost menținute 44 000 de locuri de muncă și au fost create peste 6 000 de locuri de muncă noi.

Fondurile ESI s-au aflat, de asemenea, în prima linie pentru a sprijini statele membre și regiunile în eforturile de face față pandemiei de COVID-19 și impactului său economic.

Datorită măsurilor de flexibilitate temporară introduse în politica de coeziune în urma urgenței sanitare, statelor membre li s-a oferit posibilitatea de a realoca fondurile politicii de coeziune necheltuite către domenii prioritare, cum ar fi asistența medicală, schemele privind reducerea timpului de muncă și sprijinul pentru IMM-uri.

Fondurile ESI au fost distribuite de la izbucnirea pandemiei în 2020 și 2021 pentru a răspunde nevoilor emergente ale instituțiilor medicale, ale cercetătorilor, ale patronilor de întreprinderi, ale angajaților și ale persoanelor vulnerabile. În același timp, fondurile ESI au contribuit la formarea a milioane de persoane cu un nivel scăzut de competențe, multe dintre acestea obținând calificări formale.

În fine, fondurile ESI au jucat un rol central pentru a stimula măsurile de eficiență energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, renovarea clădirilor și integrarea pieței, ca factori esențiali ai securității energetice a UE. Politica de coeziune a ajutat statele membre și regiunile să combată sărăcia energetică, reducând totodată emisiile de GES și creând locuri de muncă durabile în sectorul construcțiilor și al clădirilor.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*