Consiliul Concurenței: Prețul cel mai mic trebuie să fie principalul criteriu de atribuire a traseelor de transport

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. FOTO Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenței a decis, în urma unei investigații, că nivelul tarifelor aplicate de către transportatori pentru efectuarea serviciului de transport local, județean sau interjudețean de persoane prin curse regulate trebuie să constituie criteriul principal de atribuire concurențială atunci când operatorilor li se acordă exclusivitate pe curse și/sau trasee.

În cadrul investigației, Consiliului Concurenței a constatat că nivelul tarifului/prețului nu a fost prevăzut printre criteriile de atribuire, atât în cazul transportului județean, cât și în cazul celui interjudețean, deși au fost acordate drepturi exclusive. Astfel, criteriile de evaluare a operatorilor de transport în scopul obţinerii licenţelor de traseu pentru transportul județean/interjudețean de persoane prin curse regulate favorizează operatorii existenți în piață.

În acest fel, operatorii de transport care ar fi putut să ofere serviciile respective la un nivel de calitate superior (vehicule mai noi, confort sporit, aer condiționat) și la un preț posibil mai mic au fost împiedicați să intre pe piață.

De asemenea, Consiliul Concurenței a decis că valabilitatea Programului de transport interjudețean, precum și a licențelor de traseu nu trebuie prelungită de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) mai mult de sfârșitul lunii iunie 2023 (termen prevăzut în Ordinul ministrului transporturilor pentru prelungirea valabilității Programului de transport) deoarece încalcă legislația în domeniul concurenței, blocând accesul pe piață a unor noi operatori de transport.

Prin prelungirea nejustificată a valabilității licențelor de traseu se consolidează poziția dominată a operatorilor existenți în piață, poziție dată de exclusivitatea deținută de aceștia pe cursele/traseele operate. Practic, prin prelungirea licențelor de traseu, operatorii nu au fost motivați să investească în dotarea cu vehicule noi. În prezent, pe trasee pot exista vehicule care la data realizării atribuirii, în speță anul 2013, aveau deja o vechime de peste 15 ani (vechime ce depășește durata normală de funcționare de maxim 9 ani).

În acest fel, este afectată nu numai activitatea firmelor ce ar dori să intre pe aceste piețe, ci și consumatorii cărora li s-au oferit condiții calitative reduse la un preț cel mai probabil mai mare decât cel care ar fi rezultat în urma unei proceduri concurențiale.

În aceste condiții, autoritatea de concurență consideră că trebuie stabilite criterii de calificare și selecție clare, obiective și nediscriminatorii. Astfel, pe lângă necesitatea unor mijloace de transport care respectă normele de poluare, trebuie avute în vedere și alte criterii de atribuire, precum: nivelul de siguranță în trafic, gradul de confort al autovehiculului, accesibilitate pentru persoane cu dizabilități și, mai ales, nivelul tarifului de călătorie.

Ca urmare, autoritatea de concurență solicită MTI să finalizeze, în maxim 15 luni, noua procedură de atribuire a serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate la nivel interjudețean:

fie prin mijloace concurențiale, conform dispozițiilor legislației în domeniul achizițiilor publice;

fie prin deschiderea completă a pieței transportului interjudețean, în sensul acordării licențelor de traseu tuturor solicitanților care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie și care, totodată, respectă condițiile și graficul de circulație stabilite de autoritate, fără a fi acordate exclusivități pe trasee și/sau curse.

De asemenea, normele privind transportul județean prevăd ca, în cazul în care o autoritate administrativ teritorială identifică o nevoie de deplasare a cetățenilor săi, aceasta nu poate elimina, modifica sau introduce un traseu decât cu acordul operatorului de transport rutier. În același timp, însă, operatorul de transport poate renunța oricând să presteze serviciul pe un anumit traseu, fără a fi sancționat.

Astfel, Consiliul Concurenței consideră că trebuie eliminată condiția obținerii acordului operatorului de transport rutier pentru a se actualiza programele de transport județean, interesul cetățenilor, fiind pe primul loc. În același timp, aceste prevederi încalcă reglementările în domeniul concurenței deoarece condiționează intrarea pe piață a unor noi operatori, care pot oferi servicii de calitate superioară, de acordul altor operatori din piață, competitori.

În urma investigației, Consiliul Concurenței recomandă Parlamentului și Guvernului României să nu mai fie emise acte normative prin care să se prelungească valabilitatea Programelor de transport, indiferent dacă acestea sunt județene sau interjudețene. Totodată, orice modificare a legislației în domeniul transporturilor trebuie să prevadă expres faptul că nivelul tarifelor aplicate de către transportatori pentru efectuarea serviciului de transport local, județean sau interjudețean de persoane prin curse regulate va constitui criteriul principal de atribuire concurențială atunci când operatorilor li se acordă exclusivitate pe curse și/sau trasee.

În plus, autoritatea de concurență a transmis către consiliile județene, organismele responsabile cu organizarea noilor proceduri de atribuire a traseelor din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate la nivel județean, un set complex de recomandări care să asigure și să mențină concurența pe această piață.

Investigația Consiliului Concurenței a fost declanșată, din oficiu, ca urmare a refuzului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și MTI de a respecta avizul negativ transmis de autoritatea de concurență cu privire la Proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi funcţionarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean și punerea acestuia în practică prin publicarea în Monitorul Oficial.

În România, transportul rutier de persoane prin curse regulate este reglementat diferit, în funcție de clasificarea pe zone de desfășurare: transport interjudețean, transport județean și transport local.

Transportul rutier județean este un serviciu public ce se desfășoară între două localități din același județ, autoritățile de reglementare competente fiind consiliile județene, la nivel local, și MTI și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), la nivel central. Totodată, MDLPA a avut atribuții în ceea ce privește elaborarea și aprobarea normelor metodologice pentru organizarea și efectuarea transportului rutier de persoane la nivel județean, în perioada iunie 2019 – aprilie 2020.

Transportul rutier interjudețean este serviciul public ce se efectuează între două localități situate în județe diferite. Autoritatea de reglementare competentă este MTI, Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier verifică respectarea reglementărilor în domeniu, iar Autoritatea Rutieră Română elaborează programul de transport interjudețean și avizează programele de transport județene, astfel încât cele două să fie armonizate.

Transportul rutier local este un serviciu public efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare și este reglementat de fiecare unitate administrativ teritorială (consiliul local sau asociație de dezvoltare intercomunitară, după caz).

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*