A fost prelungit programul național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”

Pregătire pentru bacalaureat. FOTO geralt

Guvernul României a adoptat proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2015 privind aprobarea Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”.

Prelungirea implică o perioadă de 2 ani alocată implementării până la final a Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, respectiv până în 2024. În urma granturilor acordate liceelor și universităților, au fost obținute rezultate pozitive. Unul dintre acesta este reducerea abandonului școlar, iar la acest capitol s-au înregistrat următoarele rezultate:

– în liceele beneficiare de granturi, rata medie de abandon școlar în anii terminali a scăzut de la valoarea de referință 6,5% la 1,98%, rata medie de absolvire a liceului a crescut de la 86,9% la 97,47%, iar rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut de la 49,6% la 62,88%

– în facultățile sprijinite prin granturi, rata de retenție după primul an de studii a crescut de la 79,4% la 81,64%.

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de șanse și caracterul incluziv și nediscriminatoriu al educației, în condițiile excepționale de desfășurare, începând cu martie 2020, a activităților didactice preponderent prin intermediul tehnologiei și al internetului, sunt necesare activități de educație remedială în scopul dezvoltării competențelor tuturor elevilor și pregătirii acestora, în mod special în situațiile în care elevii nu au avut acces sau au avut acces limitat la tehnologie.

Prelungirea perioadei de implementare nu presupune alocarea unor fonduri suplimentare și se face în cadrul bugetului existent al Proiectului privind învățământul secundar – ROSE.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*